Board logo

标题: 汇茶论坛2011年1月份的外汇交易佣金已经发放完毕 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-1 17:23     标题: 汇茶论坛2011年1月份的外汇交易佣金已经发放完毕

汇茶论坛2011年1月份各外汇平台外汇交易的佣金已返,请查收。7 F$ z3 K, x0 B
汇茶外汇感谢大家一如既往的支持!
1 o% l" f$ b1 e5 X9 X3 y+ ?/ D3 ?- L% ~
提前祝大家春节愉快!
欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2