Board logo

标题: 汇茶论坛2011年1月份的外汇交易佣金已经发放完毕 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-1 17:23     标题: 汇茶论坛2011年1月份的外汇交易佣金已经发放完毕

汇茶论坛2011年1月份各外汇平台外汇交易的佣金已返,请查收。; B; M+ \' d8 X5 o- c
汇茶外汇感谢大家一如既往的支持!
; A. z% I1 R+ b  h. Q6 K4 K: d! F
9 o& }7 L6 v8 w# J提前祝大家春节愉快!
欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2